Rizikové kácení


Rizikové kácení

Jako rizikové kácení stromů označujeme způsob kácení, kdy se kolem stromu nebo pod stromem vyskytují osoby či objekty, které by byly pádem stromu ohroženy. Například automobily, malé budovy, atd.

Kácíme stromy špatně rostlé, v omezeném prostoru, mezi zástavbou, nakloněné, zasahující nad střechy, ploty, el. vedení, stromy velmi vzrostlé (průměr kmenu větší než 100cm).
Práce provádíme postupným seřezáváním od vrcholu stromu dolů a odřezané části spouštíme tam, kde nebudou nic ohrožovat. Takto jsme schopni kácet nad střechami, el. vedením nebo pomníky na hřbitovech. K práci používáme vysokozdvižnou plošinu nebo práce provádíme za použití speciální horolezecké techniky nebo závěsného lešení (podle náročnosti na provedení).

Rizikové kácení stromů ve stížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších disciplín. Jedná se totiž o práci, která je vždy trochu jiná. Profesionál zde musí spojit veškeré své zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, aby práci provedl především bezpečně a s uspokojivým výsledkem. Rozhodně to není nic o hrubé síle bez rozumu či o frajerství.

Káceli jsme již nebezpečné stromy nad kaplí, nad skleníkem, nad střechami domů, na hřbitovech i kolem kostelů. Dokonce i nad mlýnským náhonem a v řece.

Metoda rizikového kácení: postupné kácení

O postupném kácení mluvíme v případě, kdy se využívají stromolezecké techniky a různé lanové systémy, které slouží k postupnému spouštění káceného stromu.

Postupné kácení stromů "odshora" - pomocí speciálních stromolezeckých a horolezeckých technik jsme schopni v podstatě strom "rozebrat" a spustit dolů po částech. Používají se při tom nejrůznější pomůcky (kladky, spouštěcí bubny, lanové soustavy, ...). Postupné kácení je efektivní využít všude tam, kde není dost prostoru, nebo kde není možné použít jiné zařízení. Takto se kácí stromy nad ploty, domy, náhrobky, elektrickým vedením a v jinak omezeném prostoru. Za pomoci horolezecké techniky vylezeme na vrchol stromu a dle prostoru odřezáváme postupně strom shora dolů, při akutním nedostatku místa se větve i kmen dají uvázat a spouštět. Ve výjimečných případech používáme ke skácení stromu vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb.

Metoda rizikového kácení: postupné kácení pomocí mechanizace

Tento způsob kácení je možný jen tam, kam se mechanizace dostane. Využívají se při něm jeřáby a vysokozdvižné plošiny. Jedná se o poměrně bezpečný způsob kácení, ale finančně nákladnější.

Postupné kácení z plošiny - použití vysokozdvižných mechanických plošin nemusí být vždy ten finančně nejnáročnější způsob. Naopak, v některých případech se může jednat o velmi rychlý a bezpečný způsob řešení "problému".

Kácení pomocí jeřábu - nepříliš častý, ale překvapivě rychlý způsob kácení, především do situací, kde je mnohem výhodnější zpracovávat kácenou dřevní hmotu mimo prostor vlastního kácení. Z dálky to vypadá jednoduše, ale rozhodně nikomu nedoporučujeme, aby si objednal jeřáb a zkoušel to sám. Jde o činnost vysoce náročnou na přesnost řezu a odhadu celkové rovnováhy kmene a kácených částí. To zvládne pouze zkušený a proškolený odborník.