Montáže


Montáže reklamních plachet a prvků

Provádíme montáže a dlouhodobý servis velkoplošných reklamních plachet, jejichž výrobu dle vašich požadavků zajistíme. O proti reklamě malované přímo na zeď má reklamní plachta tyto výhody:

  • plachta je mobilní (možnost postupného vyvěšení na několika místech, při reklamní akci)
  • rychlost montáže bez ohledu na roční dobu (možnost dokonalého načasování začátku reklamní akce
  • garantujeme den a hodinu vyvěšení)
  • plachta nepotřebuje nově opravený podklad
  • s minimálními náklady, oproti kreslené reklamě, lze plochu uvést do původního stavu (pronájem reklamní plochy na omezenou dobu)
  • plachtu je možné namontovat i na plochy, které jsou nevhodné pro kreslenou reklamu (prosklené plochy...)
  • dobrá cena

Montáže zábran proti holubům

Ochranu proti dosedání ptactva je možno instalovat na římsy, atiky, okapy a všude tam, kde (nejčastěji holubi) působí škody svým trusem. Ochrana humánním způsobem odpuzuje ptactvo zvyklé do těchto míst dosedat a nutí je hledat si jiné místo pro dosedání.

Montáže a opravy pod vodou

Tyto práce provádíme pod vodou kvalifikovanými potápěči bez omezení počasím a ročním obdobím. Práce jsme schopni provést i v uzavřených prostorách, bez volné hladiny a denního světla.
Práce na těsnění hradítek a vpustí, opravy sacích košů, různé montáže konstrukcí, odběry vzorků vody.

Vyhledávání a vyzvedávání

Tyto práce provádíme pod vodou kvalifikovanými potápěči bez omezení počasím a ročním obdobím. Práce jsme schopni provést i v uzavřených prostorách, bez volné hladiny a denního světla.
Vyhledávání a vyzvedávání předmětů se týká všeho od utopených lodiček, plachet apod., až po předměty velikosti automobilu.

Dokumentace stavu objektů

Zdokumentujeme vám rozsah a míru poškození jakéhokoli místa na výškovém objektu na video a fotky. Tato dokumentace pomůže určit způsob opravy a její náklady.
Např.: praskliny komínů, mezipanelové spáry, poškození dilatací, ...

 


 

Práce provádíme pomocí horolezecké techniky,nebo za použití plošin a lešení.

Provádění veškerých výškových prací vlastními prostředky pomocí specialistů, vyškolených ve smyslu vyhlášek ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Dokumentace průběhu práce

Zdokumentujeme vám na přání průběh prováděných prací naší firmou, jako součást stavebního deníku.
Dokumentace může být na video nebo formou fotek a dipozitivů.