Nátěry


Nátěry ocelových konstrukcí, zásobníků a jímek

Tyto nátěry provádíme kvalitními nátěrovými hmotami, zaručujícími vysokou životnost provedeného nátěru. Nátěrové hmoty nanášíme dle povrchu štětcem, válečkem, stříkáním.

Nátěry střech a atik

Provádíme nátěry sedlových a šikmých střech rodinných domků s hliníkovou a pozinkovanou krytinou.
U výškových budov provádíme nátěry oplechování atiky.
Tyto nátěry provádíme kvalitními nátěrovými hmotami, zaručujícími vysokou životnost provedeného nátěru. Nátěrové hmoty nanášíme dle povrchu štětcem, válečkem, stříkáním.

Nátěry okapových žlabů a svodů

Provádíme nátěry okapových žlabů a svodů na rodinných domech a jiných budovách.
Tyto nátěry provádíme kvalitními nátěrovými hmotami, zaručujícími vysokou životnost provedeného nátěru. Nátěrové hmoty nanášíme dle povrchu štětcem, válečkem.

Nátěry parapetních plechů a schodišťových oken

Provádíme nátěry venkovních parapetů a neotvíratelných kovových schodišťových oken na výškových budovách.
Tyto nátěry provádíme kvalitními nátěrovými hmotami, zaručujícími vysokou životnost provedeného nátěru. Nátěrové hmoty nanášíme dle povrchu štětcem, válečkem.

Nátěry fasád

Provádíme nátěry fasád:
a) z estetických důvodů (rekonstrukce domů, přemalování reklamních poutačů, přemalování graffiti...)
b) z důvodů zamezení průsaku vlhkosti do zdiva
Tyto nátěry provádíme kvalitními nátěrovými hmotami, zaručujícími vysokou životnost provedeného nátěru. Nátěrové hmoty nanášíme dle povrchu štětcem, válečkem, stříkáním.

 


 

Práce provádíme pomocí horolezecké techniky,nebo za použití plošin a lešení.

Provádění veškerých výškových prací vlastními prostředky pomocí specialistů, vyškolených ve smyslu vyhlášek ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Dokumentace průběhu práce

Zdokumentujeme vám na přání průběh prováděných prací naší firmou, jako součást stavebního deníku.
Dokumentace může být na video nebo formou fotek a dipozitivů.