Rybář


Hra již od nejútlejšího věku. Velmi jednoduchá na pravidla, ale obtížná provedením.

Lovení rybiček v nejrůznějších polohách a pohybech pomocí udice.

Využití: outdoor, indoor